Phố Tàu Đông Toronto

  0
  16
  Subscribe to our newsletter

  chinatown-signs
  Phan Ni Tấn
  nàng đứng lựa cam mỏi cả tay
  rõ không ưng ý mặt đỏ gay
  cau có thân ngà đi một nước
  mặc lũ cam kia nắng bám đầy

  2.
  cô gái nhà ai đẹp tợ hoa
  dáng gầy vai lẳn lại trắng da
  cô bán đèn nhang cùng vàng mã
  dẫu chết thành tro ngửi cũng ra

  3.
  xuống phố Tàu Ðông một buổi trưa
  trời đang nắng gắt chợt đổ mưa
  vợ ta đương bụng mang dạ chửa
  lệt bệt chạy trời thấy tội chưa

  - Advertisement -

  xuống phố Tàu Ðông một buổi chiều
  tự dưng trong dạ thấy buồn thiu
  thì ra góc phố sao mà giống
  cảnh cũ quê xưa muốn thiếu điều…

  dưới nắng chang chang cười thật hiền
  nhìn ta vợ giơ hai ngón lên
  hiểu ý tiệm cần tương hai lố
  chợt thương con bạn đến vô biên

  đi giao tương ở phố tàu Ðông
  cái nghề nặng nhọc mà nhẹ bông
  bụi trần quét hết qua ô trược
  bát ngát lòng ta một cõi không

  Phan Ni Tấn ND