Những thiếu nữ kiều diễm của đội cổ võ Bắc Hàn là những nô lệ tình dục.

0
82
Subscribe to our newsletter

Seoul, Nam Hàn: Theo ông Lee So yeon, một nhạc sĩ người Bắc Hàn, trốn khỏi xứ này vào những năm 2008, thì những thiếu nữ kiều diễm trong đội cổ võ ( cheerleaders) của Bắc Hàn ở thế vận hội mùa đông Pyongchang, là những nô lệ tình dục.
Theo lời nhạc sĩ So yeon thì những thiếu nữ trong đội cheerleaders của Bắc Hàn, thì ngoài những việc cổ võ bên ngoài, bên trong hậu trường, họ là những nô lệ tình dục cho những tai to mặt lớn trong chính quyền Bắc Hàn.
Ông So yeon cho biết là những thiếu nữ này phải tham dự những cuộc họp của bộ chính trị trung ương Bắc Hàn, và phải ngủ với những nhân vật trong bộ chính trị, cho dù những thiếu nữ này không muốn.
Những thiếu nữ trong đội cổ võ của Bắc Hàn đã bị canh giữ nghiêm nhặt 24 tiếng một ngày. Họ không được đi đâu một mình mà luôn luôn có nhân viên an ninh đi kèm.