Những tên khủng bố ISIS giả dạng phụ nữ tìm cách tẩu thoát khỏi Mosul.

0
23
Subscribe to our newsletter

Mosul, Iraq: Trong cuộc chiến dành lại thành phố Mosul, quân lực Iraq đã bắt giữ được những tên khủng bố ISIS, vì hết đường trốn, đã giả dạng phụ nữ:mặc quần áo phụ nữ, đeo xú chiêng, trang điểm  vẽ mặt, vẽ mày.. nhưng chúng bị bắt giữ, vì những tên khủng bố này ..quên cạo râu?

- Advertisement -

Hay có thể những tên khủng bố này không còn đồ nghề cạo râu?