Ngân sách mới dành cho bác sĩ Ontario

0
234
Subscribe to our newsletter

Sau khi dự án ngân sách của Ontario dành cho các bác sĩ làm việc trong tỉnh bang này bị các bác sĩ bỏ phiếu bác bỏ hồi mấy tháng trước, một dự thảo ngân sách mới của chính quyền tỉnh bang vừa được công bố hôm 14 tháng 12. Dự thảo ngân sách dành cho các bác sĩ kéo dài trong 3 năm với những cắt giảm tiền lương cho các bác sĩ chuyên môn, và gia tăng số tiền tài trợ cho các bác sĩ gia đình.
Các bác sĩ gửi hóa đơn đòi tiền cung cấp các dịch vụ y khoa cho bệnh nhân, với số tiền hằng năm trên 1 triệu dollars, sẽ bị chính quyền cắt giảm 10 phần trăm. Những bác sĩ gửi hóa đơn đòi tiền cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân trên 2 triệu dollars một năm, sẽ bị cắt giảm số lương này 20 phần trăm.
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang tài trợ thêm 185 triệu dollars hàng năm cho các bác sĩ gia đình.
Số tân bác sĩ gia đình được hành nghề hàng tháng gia tăng từ 20 bác sĩ lên đến 40 bác sĩ.
Ngân sách mới dành cho các bác sĩ gia tăng từ 11.7 tỷ dollars lên đến 12.6 tỷ dollars trong năm tới.