Kinh tế Texas tạo thêm 9,500 jobs trong tháng ba

0
25
Subscribe to our newsletter

AUSTIN, TX (NEWS RELEASE) – Ông Andres Alcantar, trưởng ban Texas Workforce Commission cho biết trong tháng Ba 2017, Texas đã tạo thêm được 9,500 jobs mới. Sinh hoạt chuyên nghiệp và thương mại tạo được 12,200 jobs, mỏ và rừng tạo được 4,800 jobs, xây cất tạo được 4,000 jobs.
Cơ quan thống kê Amarillo Metropolitan Statistical Area (MSA) ghi nhận số thất nghiệp giảm xuống mức thật thấp: 3.5%; tại College Station-Bryan và Austin-Round Rock MSAs mức thất nghiệp là 3.6%, tại Lubbock và Midland MSA là 4%.