Giáo chức sẽ bãi công luân phiên từ ngày 28/10

0
20
Subscribe to our newsletter

Các học sinh sẽ ở nhà trong ngày 28/10 khi các giáo sư tham gia cuộc bãi công ngày đầu tiên trong đợt bãi công luân phiên nhằm tạo chiến thuật áp lực đối với các cuộc thương thảo với chính phủ về hợp đồng làm việc.

Các giáo sư thuộc Hội đồng các trường tiếng Pháp lớn nhứt Montréal CSDM sẽ tham gia cuộc bãi công ngày 28/10 và các nhân viên của trường sẽ bãi công tiếp theo ngày 29/10.

Hội đồng này, bao gồm 129 trường tiểu học và 37 trường trung học trong vùng Montréal, loan báo quyết định này vào chiều thứ Hai 19/10. Các giáo sư và nhân viên nhà trường sẽ đứng biểu tình trước các trường của họ trong 2 ngày này.

Các giáo sư toàn tỉnh bang đã làm việc không hợp đồng kể từ 1/4. Chính phủ tỉnh bang đề nghị giới công chức ngưng lương 2 năm, tiếp sau đó tăng lương 1 phần trăm mỗi năm trong 3 năm.

Trước đó, các giáo sư tại một số trường nói tiếng Anh tại Montréal, Laval và Rive Sud cũng loan báo những ngày họ sẽ bãi công. Cuộc bãi công đầu tiên được dự trù diễn ra vào ngày 29/10 sẽ gây ảnh hưởng đến các hội đồng trường tiếng Anh.

- Advertisement -

Nếu các cuộc thương thảo còn tiếp diễn, các giáo sư trường tiếng Anh sẽ tiếp tục bãi công vào các ngày: Thứ Hai 16/11, thứ Ba 17/11, thứ Ba 1/12 thứ Tư 2/12, thứ Năm 3/12.

Các giáo sư tại Hội đồng Riverside ở Rive Sud dự trù bãi công vào các ngày: thứ Tư 28/10, thứ Năm 12/11, thứ Sáu 13/11, thứ Ba 1/12, thứ Tư 2/12, thứ Năm 3/12.

Các trường sẽ đóng cửa vào các ngày kể trên.

Các dịch vụ nhà giữ trẻ Riverside cũng sẽ không mở cửa vì các nhà giáo dục ở đây cũng là thành viên của nghiệp đoàn nhân viên yểm trợ.

Các giáo sư nhấn mạnh rằng các dòi hỏi của chính phủ đã đi quá xa. Trong số đó có việc tăng tỉ lệ giữa học sinh và giáo sư, cắt giảm các chương trình cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt và làm việc 40 giờ một tuần.