Đặt thêm máy chụp ảnh ra-đa tại Montréal

0
39
Subscribe to our newsletter

Thành phố Montréal đang gắn thêm camera chụp ảnh ra-đa trên một số đường đông xe và có giới hạn tốc độ 40km/giờ. Thành phố cũng sẽ gắn các camera chụp ảnh ra-đa gần các trường học.

Cảnh sát Montréal hiện đã có một chiếc xe van mới với trang bị camera chụp ảnh ra-đa, cùng với hai bộ phận chụp ảnh ra-đa gắn trên xe kéo di động.

Cảnh sát sẽ quyết định nơi nào đặt bộ phận chụp ảnh ra-đa mỗi ngày trong số 4 trường học cách nhau vài cây số.

Cảnh sát cho biết sẽ đặt những bảng thông báo tại những nơi có bộ phận chụp ảnh ra-đa hoạt động trong các vùng đặc biệt.

Trong ngày ra quân 7-11, các bộ phận chụp ảnh được đặt trước 4 trường:

- Advertisement -

– St. Laurent, 2395 Thimens Blvd., St. Laurent

– Marc Laflamme, 555 19th Ave., RDP

– Lucien Pagé, 8200 St. Laurent Blvd., Park Extension

– Christ Roi, 525 Louvain Rd., Ahuntsic.

Sau đó ngày 17-11, thêm 6 bộ phận chụp ảnh ra-đa có thể được đặt tại bất cứ nơi nào dọc 40 cây số đường chính ở Montréal: Sherbrooke, Pie IX, St. Michel, Christophe Colomb, René Levesque.