Cư dân thành phố Toronto có triển vọng được nuôi gà trong vườn sau nhà.

0
17
Subscribe to our newsletter

Toronto: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 10 tháng 7, thì có những triển vọng là cư dân trong thành phố Toronto sẽ được quyền nuôi gà trong vườn sau nhà.

Hiện nay có một dự luật được đệ trình hội đồng thành phố Toronto cho phép cư dân được nuôi gà, và dự luật này sẽ được các nghi viên thành phố bản thảo.

Hội đồng thành phố Toronto sẽ thảo luận về việc sẽ cho cư dân được nuôi một số gà giới hạn ở sân sau.

- Advertisement -

Hiện nay có nhiều thị trấn và thành phố trong tỉnh bang Ontario đã cho phép người ta nuôi gà ở vườn sau, và hội đồng thành phố đang thảo luận dự án tiên khởi cho phép cư dân trong 4 khu vực trong thành phố được quyền nuôi gà.

Nguồn lợi chính của việc nuôi gà là nuôi những con gà mái để lấy trứng ăn hàng ngày.

Tại những thành phố ngoại ô của vùng thủ phủ Toronto như khu vực  thành phố Kitchener-Waterloo, có  những công ty cung cấp gà mái và chuồng cho những người muốn nuôi gà lấy trứng: cư dân sẽ thuê bắt đầu từ 2 con gà mái và một cái chuồng cũng như dụng cũ để cho gà ăn và hốt phân gà. Khi đến mùa đông thì công ty này đến lấy lại mấy con gà đã cho thuê.