Các quận thu hẹp đường để tạo an toàn cho xe đạp

0
27
Subscribe to our newsletter

Trong nỗ lực gia tăng an toàn cho dân xe đạp, hai quận trưởng hai quận Plateau-Mont-Royal và Rosemont/La Petite-Patrie dự tính thu hẹp các con đương và giảm tốc độ giới hạn trong quận.

Các biện pháp này nảy sinh sau một loạt các tai nạn liên quan đến xe đạp trong mùa hè vừa qua. Quận trưởng Luc Ferrandez của Plateau-Mont-Royal nói đã đến lúc hành động cho sự an toàn trên đường lộ. Ferrandez nói ông hy vọng Thị trưởng Denis Coderre cùng đi theo các nỗ lực của các quận và mở rộng các biện pháp an toàn sẵn có cho dân dùng xe đạp.

Tuy nhiên ông Coderre đã cáo buộc phe đối lập “chơi trò chính trị”, nói rằng thành phố đã có chung kế hoạch làm cho đường lộ an toàn hơn. Ông Coderre nói: “Điều quan trọng không phải chỉ nhìn vào người cỡi xe đạp và đi bộ. Chúng ta cần thảo luận với kỹ nghệ xe vận tải”.

Marc Cadieux, chủ tịch Hội xe vận tải Québec không đồng ý với các biện pháp của hai quận nói trên. Cadieux nói với CBCNews: “Ông Ferrandez đề cập các vấn đề giống như một nhà độc tài hơn là hợp tác”. Ông nói rằng những con đường hẹp hơn sẽ làm gây khó khăn cho xe vận tải giao hàng và như vậy sẽ đẩy cao giá hàng hóa.

Theo hai quận nói trên, các biện pháp có thể được thực hiện vào mùa xuân gồm:

- Advertisement -

– Giảm bề rộng các làn đường từ 3,5m xuống 3,2m trên các trục lộ chính. Hiện giờ có một số làn đường rộng 3,9m.

– Giảm tốc độ hạn chế trên các trục lộ chính xuống 40km/giờ, trừ trong khu các trường học tốc độ vẫn hạn chế ở mức 30km/giờ.

– Dời vạch dừng xe lùi lại cách đèn xanh đỏ 3,5m trên các trục lộ chính để xe đạp có không gian an toàn.

– Có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn trên các đường vào hẻm hay vào nhà xe.

Marie-Eve Gagnon, phát ngôn nhân của Projet Montréal nói rằng các quận có thể thực hiện những thay đổi này vì những vấn đề như sơn lại các vạch phân chia làn đường là những việc thuộc quyền kiểm soát của quận. Tuy nhiên các quận không thể thực hiện những thay đổi về cấu trúc như thêm lối dành cho xe đạp trên các trục lộ chính.

Gagnon nói: “Chúng tôi hy vọng thành phố sẽ tham gia với chúng tôi. Thông điệp của hôm nay là hãy hợp tác trong việc tạo an toàn trên đường lộ”.