Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Category

Viết từ Saigon

NUÔI CÁ PHÁT TÀI

SGCN Người xưa đã có câu nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. Nghề làm ruộng một nắng hai sương vất vả…

Tiên học lễ

SGCN Một dạo, khẩu hiệu được treo trong các lớp học là: Học, học nữa, học mãi; Mỗi ngày đến trường là một niềm…

Hóa tiền ra tro

SGCN Theo tín ngưỡng dân gian, dân chúng thường đốt vàng mã trong các dịp lễ, tết, giỗ chạp như một cách “tiếp…
error: Content is protected !!